VirtualBox Portable

VirtualBox Portable dành cho Windows

Tạo một máy tính ảo với một hệ điều hành riêng biệt bên trong PC của bạn

VirtualBox Portable là một chương trình Windows miễn phí, hữu ích, thuộc thể loại Phần mềm tiện ích với các hệ điều hành phụ và đã được tạo ra bởi Virtualbox.

Xem mô tả đầy đủ

Cần thiết
10

VirtualBox Portable là một chương trình Windows miễn phí, hữu ích, thuộc thể loại Phần mềm tiện ích với các hệ điều hành phụ và đã được tạo ra bởi Virtualbox.

Thông tin thêm về VirtualBox Portable

Kể từ khi phần mềm đã được thêm vào lựa chọn phần mềm và ứng dụng của chúng tôi trong năm 2011, nó đã thu được 472.327 lượt tải xuống và tuần trước nó đã đạt được 93 cài đặt.

Phiên bản chương trình là 6.4.8 và bản cập nhật mới nhất là vào ngày 14/3/2012. Nó có sẵn cho người dùng với hệ điều hành Windows 2000 và các phiên bản trước đó, và bạn có thể tải xuống bằng một số ngôn ngữ như tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

VirtualBox Portable là một chương trình mượt mà cần ít dung lượng hơn hầu hết các phần mềm trong danh mục Các tiện ích phần mềm. Đó là một chương trình được sử dụng rất nhiều ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Sửa sang bản dịch tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha Cập nhật lên 4.1.6 Chuyển bản sao cập nhật sang tập tin cấu hình (để kiểm tra) Bản dịch tiếng Ba Lan (xem Rev. # 35)

Thay đổi

  • Sửa sang bản dịch tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha Cập nhật lên 4.1.6 Chuyển bản sao cập nhật sang tập tin cấu hình (để kiểm tra) Bản dịch tiếng Ba Lan (xem Rev. # 35)

VirtualBox Portable hỗ trợ các định dạng sau

Virtual operating systems: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 y 2.6), and OpenBSD

Được tải nhiều nhất Tiện ích và Công cụ cho windows

VirtualBox Portable

Tải xuống

VirtualBox Portable 6.4.8

Đánh giá của người dùng về VirtualBox Portable

Được tài trợ×